Siden starten av 2016 har City Security forhandlet med en rekke selskaper om å tilby ordensvakt- og dørvakttjenester i Oslo sentrum.

Bakgrunnen for å starte med ordensvakt- og dørvakttjenester er et økende behov for kompetente vektere til Oslos utesteder. Det har også vært en rekke vekterfirma som har drevet økonomisk dårlig, og behovet for en seriøs aktør innen dette segmentet er nå stort.

– «Vi har ledig kapasitet og har vært i dialog med flere interesserte i bransjen. Det er spennende segment i markedet som vi går inn i, ettersom vi tidligere kun har fokusert på vektertjenester knyttet til objekter i Oslo og omegn, sier daglig leder Anders EK.»

Det kan også bekreftes av avdelingsleder for ordensvakter, Jørn Indseth i City Security, som har 20 års erfaring i bransjen og med 10 års ledererfaring innen vekteryrket:
– «Markedet som det er nå er fragmentert, med en del små aktører som driver å presser prisene for tjenesten ned i konkurranse med hverandre. Det skader dem selv til slutt og man ser de har kuttet kostnader ved å drive slurvete eller har prioritert egen økonomi dårlig. Vi har fulgt med på dette en stund, og sett at tiden er veldig riktig for å kunne komme inn som en seriøs aktør i dette segmentet.»

City Security har som mål å kunne levere vektere til mellom 4 og 8 utesteder i løpet av første halvår av 2016, enten via supplerende vakthold til utestedets eksisterende vakthold eller som et fullverdig tilbud til nye kunder. Selskapet får også stadig påfyll med vektere fra søsterselskapet Sikkerhetsakademiet AS, som kurser og utdanner om lag 800 personer i året til bransjen.
– «Vi satser på å holde tråden gående med aktuelle utesteder. Det er nå i første omgang en ren positiv tilbakemelding vi har fått på både vår organisering generelt og våre tjenester spesielt. Pris er jo også en sak i dette, og vi har gitt dem et fornuftig tilbud, sier Indseth videre.»

City Security har et overordnet mål om å utvikle seg med bransjen på flere områder. Selskapet vant gaselleprisen i 2015 med en dobling av omsetningen over fire år. Tall fra NHO i 2015 viser at sikkerhetsbransjen omsetter for omtrent 9 milliarder kroner på landsbasis og har hatt en sterk vekst i ti år. Oslo er et prioritert område for å heve den helhetlige trygghetsfølelsen blant befolkningen.