City Security har utkonkurrert både Nokas og Securitas når det gjelder mesteparten av sikkerhetstjenester som Sporveien skal kjøpe de neste fire årene. Dette klarte de gjennom en allianse med Pro Sec og Norsk Vektertjeneste.
Les hele saken på hos Aktuell Sikkerhet

Verdien på sikkerhetstjenestene som Sporveien skal kjøpe de neste fire årene, er cirka 80 millioner kroner – eller cirka 20 millioner kroner årlig.

– Avtalen som vi signerer med Sporveien kommende uke, tilsier at de hvert år skal kjøpe tjenester av oss for pluss-minus 15 millioner kroner. Vi vant den største delen av anbudet, som omfatter basisvakthold på T-banen og arrangementssikkerhet de gangene det er store begivenheter i Oslo som påvirker driften for Sporveien, sier daglig leder Anders Ek.

– Det er veldig moro å vinne i konkurranse med de største selskapene. Vi har fra før et samarbeid med Pro Sec og Norsk Vektertjeneste, og det var derfor naturlig å invitere dem med som samarbeidspartnere. At vi vant anbudskonkurransen innen de to nevnte kategoriene, viser at dette er et samarbeid som vil bli ytterligere utviklet.

Når City Security leverer vektere til basistjenesten, vil disse være synlige i City Security-uniformer. Når det er snakk om å sette inn ekstramannskaper ved store arrangementer, vil disse vekterne gå med uniformer fra Pro Sec.

Les hele saken på hos Aktuell Sikkerhet