Vi kan med stor glede melde at Ordensvaktavdelingen hos City Security har tatt over vaktholdet på Blå i Oslo fra 1 august.