City Security startet opp egen mobiltjeneste i 2014. Vi satser på en operativ tjeneste der vekter ikke bare kontrollerer og rykker ut ved alarm, men også kan foreta nødvendig sikring av bygg og eiendom. Våre vekterbiler er utstyrt med et minimum av nødvendig verktøy og sikringsutstyr for på den måten å kunne minimere ekstrakostnader for kunder der dette lar seg gjøre.

City Security benytter M_Solution som dokumentasjons- og rapporteringsverktøy. Dette er et godt utviklet og sikkert system som bidrar til å sikre gode rapporter og oppfølging ved faste rutiner og uønskede hendelser.

Kontakt oss for mer informasjon om våre mobiltjenester.