City Security tilbyr flere tjenester innen sentervakthold.

I hovedsak er dette en mer mobil vekter som tar seg av ulike oppgaver knyttet til sikkerhet ved et større senter for salg eller formidling. City Security har kvalifiserte vektere med lang og grundig erfaring innen slik sikkerhet.

Sentervakthold er nødvendig for å trygge kunders og salgsbedrifters sikkerhet og mot uønskede hendelser. Erfarne vektere vil utføre generelt vakthold og kunne hindre, så langt det er mulig. Blant annet: ran av butikk, branntilløp, uønskede personers tilgang på området, eventuelle skader på inventar og bygning av besøkende. Også overvåkning, sensor overvåkning, skade eller ran av varelevering, patruljering, døgnvakt, resepsjonsvakt, med mer.

For slike tjenester ønsker vi gjerne at du tar kontakt med oss i forhold til spesielle ønsker og pris.